Sunday, November 15, 2009

Toenga ngaahi taa mei he langa fale-13/11/09

Kau vaivai
Siua, Peni, Faifekau


Faifekau & kau vaivaiFakauho, 'ofisa


'Eni, Fangu
Kau kuki


Vai Ti Kuti
Kau kuki


Mele Siapani
Kau kuki
Kau kukiKau poupouSela
Kaukaua kau kuki
Kau kuki


Koe tufunga


Kau vaivai
'Ofisa kolo
Sia, Leka


'Ata mei he langa fale

Kau kuki & poupou mei finematu'a

Tafa'aki ena ki mala'e
Tafa'aki ena ki halaKo Kelo'Ofisa kolo, Mone Sio & kau tama
La'akulu, Muka, Nevile

Kau tufunga ena


'Etoni, Muka


Meki, Feki, Futu, Lui
Monday, October 26, 2009


VILIAMI TEUKAVA SEFESI
Ko e fuofua Palesiteni 'o e kalapu, ka kuo ne hiki atu ki Filipaini 'o ngaue ai, 'oku muimui folau ai foki 'a e veemi laulotaha 'a e kalapu ko LEPOLO VAEA.

Thursday, October 22, 2009

Ngaahi 'ata mei he fakahifo koniteina

'Etoni, Fono
Koe fine'eiki ena 'a e kalapu
Funaki, Mo, Lui & Talamahu
Mohulamu, Pila Lei moe kau tama he Papu


Ko Lupina, Palesiteni, Muka & Fono

'Ofa fakasamaletani mei he kainga Kolovai Aotearoa

Kuo a'utaki mai 'a e koniteina na'e 'ofa 'aki mai 'e he Kalapu Toa ko Pouvalu 'o Aotearoa kae'uma'a 'a e kainga kolovai kotoa pe 'i 'aokalani ki he ngaue 'a e kalapu 'oku lolotonga fakahoko 'i Tonga ni. Koe koniteina ni foki meimei koe konga kotoa ia ki 'olunga 'o e fale 'aia 'oku kau ai 'a e papa, kapa moe ngaahi koloa kotoa ki he fale.Ko ia ai 'oku hounga ki he Palesiteni kae'uma'a 'a e kalapu hono kotoa ki he fu'u 'ofa fakasamaletani moe manatu 'ofa si'i kainga kolovai 'o Aotearoa. 'Ofa pe ke kei lotolotoi 'ene 'alo'ofa 'iate kitautolu hono kotoa.Kuo kamata e ngaue he 'aho ni he na'e fakatatali pe ki he koniteina ke a'u mai. 'Aia 'oku taketi pe ke 'osi kimu'a 'i he 'aho kuo kotofa ke fakatapui ai.Me'a me'a mai ki he ngaahi 'ata ko ena 'i hono fakahifo 'o e koniteina. Ne lave monuu foki moe kau memipa 'e ni'ihi kae'uma'a 'enau fanau he ngaahi vala ne 'ofa mai 'aki 'ehe kainga Nu'usila. Mou me'a pe ki he taa ki he tili na'e fai. Koe fale ena 'asi mai 'i he tu'unga 'i he lolotonga ni. Koe toenga ngaahi 'ata 'e 'oatu ia kemou me'a kiai he vavetaha.'Ikai ngata pe he kainga Aotearoa, ka na'e 'osi a'utaki mai foki 'a e 'ofa ia 'a e kainga Kolovai 'i Senee 'aia na'e fakaa'u mai ia 'e Eke (Vunipola) ki he palesiteni 'aia na'e fe'unga moe pa'anga Tonga 'e $20,105. Ko ia ai 'oku 'oatu e fakamalo 'a e palesiteni kiate kimoutolu hono kotoa.
scheduled
10/

Monday, October 12, 2009

Thursday, October 8, 2009

Kulupu 'a e Toa 'i he kalapu 'a e MohetahaKoe kau tangata ena 'a e Toa 'Etoni, Mone, Misi 'Ema, Mohulamu, Futu, Nevile etc. Koe tangata ko ena 'oku pulou sotia mahalo na'a ko ha tama mei motu hehehe..
Na'a mau ki'i la'ila'ingutu pe he na'e ngalo e me'alea.