Sunday, November 15, 2009

Toenga ngaahi taa mei he langa fale-13/11/09

Kau vaivai
Siua, Peni, Faifekau


Faifekau & kau vaivai



Fakauho, 'ofisa


'Eni, Fangu




Kau kuki






Vai Ti Kuti




Kau kuki










Mele Siapani








Kau kuki












Kau kuki







Kau poupou















Sela








Kaukaua kau kuki
















Kau kuki














Koe tufunga














Kau vaivai
















'Ofisa kolo
















Sia, Leka














'Ata mei he langa fale

Kau kuki & poupou mei finematu'a

Tafa'aki ena ki mala'e
Tafa'aki ena ki hala



Ko Kelo



'Ofisa kolo, Mone Sio & kau tama




La'akulu, Muka, Nevile





Kau tufunga ena






'Etoni, Muka


























Meki, Feki, Futu, Lui








Monday, October 26, 2009


VILIAMI TEUKAVA SEFESI
Ko e fuofua Palesiteni 'o e kalapu, ka kuo ne hiki atu ki Filipaini 'o ngaue ai, 'oku muimui folau ai foki 'a e veemi laulotaha 'a e kalapu ko LEPOLO VAEA.

Thursday, October 22, 2009

Ngaahi 'ata mei he fakahifo koniteina

'Etoni, Fono
Koe fine'eiki ena 'a e kalapu




Funaki, Mo, Lui & Talamahu




Mohulamu, Pila Lei moe kau tama he Papu














Ko Lupina, Palesiteni, Muka & Fono

'Ofa fakasamaletani mei he kainga Kolovai Aotearoa

















Kuo a'utaki mai 'a e koniteina na'e 'ofa 'aki mai 'e he Kalapu Toa ko Pouvalu 'o Aotearoa kae'uma'a 'a e kainga kolovai kotoa pe 'i 'aokalani ki he ngaue 'a e kalapu 'oku lolotonga fakahoko 'i Tonga ni. Koe koniteina ni foki meimei koe konga kotoa ia ki 'olunga 'o e fale 'aia 'oku kau ai 'a e papa, kapa moe ngaahi koloa kotoa ki he fale.Ko ia ai 'oku hounga ki he Palesiteni kae'uma'a 'a e kalapu hono kotoa ki he fu'u 'ofa fakasamaletani moe manatu 'ofa si'i kainga kolovai 'o Aotearoa. 'Ofa pe ke kei lotolotoi 'ene 'alo'ofa 'iate kitautolu hono kotoa.Kuo kamata e ngaue he 'aho ni he na'e fakatatali pe ki he koniteina ke a'u mai. 'Aia 'oku taketi pe ke 'osi kimu'a 'i he 'aho kuo kotofa ke fakatapui ai.Me'a me'a mai ki he ngaahi 'ata ko ena 'i hono fakahifo 'o e koniteina. Ne lave monuu foki moe kau memipa 'e ni'ihi kae'uma'a 'enau fanau he ngaahi vala ne 'ofa mai 'aki 'ehe kainga Nu'usila. Mou me'a pe ki he taa ki he tili na'e fai. Koe fale ena 'asi mai 'i he tu'unga 'i he lolotonga ni. Koe toenga ngaahi 'ata 'e 'oatu ia kemou me'a kiai he vavetaha.'Ikai ngata pe he kainga Aotearoa, ka na'e 'osi a'utaki mai foki 'a e 'ofa ia 'a e kainga Kolovai 'i Senee 'aia na'e fakaa'u mai ia 'e Eke (Vunipola) ki he palesiteni 'aia na'e fe'unga moe pa'anga Tonga 'e $20,105. Ko ia ai 'oku 'oatu e fakamalo 'a e palesiteni kiate kimoutolu hono kotoa.
scheduled
10/

Monday, October 12, 2009

Thursday, October 8, 2009

Kulupu 'a e Toa 'i he kalapu 'a e Mohetaha



Koe kau tangata ena 'a e Toa 'Etoni, Mone, Misi 'Ema, Mohulamu, Futu, Nevile etc. Koe tangata ko ena 'oku pulou sotia mahalo na'a ko ha tama mei motu hehehe..
Na'a mau ki'i la'ila'ingutu pe he na'e ngalo e me'alea.